3WL Açık Tip Güç Şalterleri | Siemens

3VA Kompakt Tip Güç Şalterleri | Siemens
3 Mart 2020
3VM Kompakt Tip Güç Şalterleri | Siemens
3 Mart 2020

Güvenilir, çok yönlü ve tam entegre

Tüm güç kaynakları, güvenli bir elektrik beslemesine bağlı çalışır. 3WL açık tip güç şalterleri, elektrik tesisatlarını kısa devre, toprak kaçağı ya da aşırı yüklenmeden kaynaklanan yangın ve hasara karşı güvenle koruyor.

Elektrik Enerjisi Dağıtımının Kalbi

3WL açık tip güç şalterleri; endüstri, binalar ve altyapı uygulamalarındaki elektrik sistemlerinde, gelen besleyici, kuplör ve giden besleyici güç şalterleri olarak kullanılıyor. İletişim yeteneğine sahip bu güç şalterleri, daha yüksek seviyedeki kontrol ve enerji yönetimi sistemlerine de kolayca entegre edilebiliyor.

3WL açık tip güç şalterleri motorları; kapasitörleri, jeneratörleri, transformatörleri, busbarları ve kabloları anahtarlıyor ve koruyor. Modüler tasarım ve tek tip aksesuarlar sayesinde güç şalterleri farklı uygulamalara esnek bir şekilde uyarlanabiliyor. Uluslararası kullanım için UL 489’a uygun versiyonlar da bulunuyor.

Açık tip güç şalterlerinin farklı versiyonlarda elektronik trip üniteleri bulunuyor. Koruma, ölçme ve haberleşme fonksiyonları, mevcut kurulumlarda bile son derece kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Örneğin hızlı ve kolayca takılabilen bir anma akımı modülü, çok zaman alan dönüştürücü değiştirme sürecine gerek kalmadan nominal akımı ayarlamayı mümkün kılıyor. Genişletilebilir kilitleme cihazları veya mekanizmaları da istenmeyen anahtarlamayı engelliyor.

3WL açık tip güç şalterleri, opsiyonel olarak bir haberleşme modülüyle donatılabiliyor ve daha yüksek seviyedeki enerji yönetim sistemlerine entegre edilebiliyor. Yardımcı kontaklar, sinyal ve konum anahtarları, yüksek seviyedeki kontrol sistemlerine uzaktan dahi durum ve hata tespitlerini raporluyor.

powerconfig yapılandırma yazılımı

powerconfig yapılandırma yazılımı, SENTRON portföyündeki haberleşme özellikli ölçüm cihazları ve güç şalterleri için geliştirilmiş, kombine devreye alma ve servis aracıdır. PC tabanlı bu araç, ürünlerin parametrizasyonunu kolaylaştırıyor, bu da özellikle farklı cihazlar kurmak gerektiğinde kayda değer zaman tasarrufu sağlıyor. powerconfig ile 3WL açık tip güç şalterleri ve 3VA kompakt güç şalterleri  gibi genişletme modüllerine sahip 7KT/7KM PAC ölçüm cihazları da çeşitli haberleşme arayüzleriyle parametrelendirilebiliyor, belgelendirilebiliyor, işletilebiliyor ve izlenebiliyor.

powerconfig yapılandırma yazılımı; parametrizasyon, belgelendirme, işletme ve izleme işlemlerinin tamamı için tek bir yazılım kullanmaya olanak tanıyor. Ayarlar ve ölçüm değerleri uygun bir şekilde belgelendiriliyor ve mevcut cihaz statüleri ile ölçülen değerler standart görüntülerle gösteriliyor. Cihaz verisi proje odaklı olarak saklanabiliyor ve girdilerin uygunluk testi de dahil olmak üzere tüm mevcut parametreler açık bir şekilde görüntüleniyor. powerconfig son derece kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olduğu için programlama bilgisi gerektirmiyor.

powerconfig yazılımının en önemli fonksiyonları TIA Portal’de de bulunuyor ve bu sayede endüstriyel otomasyon ortamına doğrudan entegrasyon sağlanıyor.

Comments are closed.